021 6624079 FUNTOURS IT izrada i izdavanje sajtova...Ovaj sajt se izdaje.. funtours@sezampro.rs

Yasmine Hammamet, Tunis  – El Mouradi El Menzah

El Mouradi El Menzah

LO­KA­CI­JA: Ho­tel  se  na­la­zi  u  re­gi­ji  Yasmi­ne Ham­ma­met-a,  ne­da­le­ko  od pe­šča­ne pla­že od ko­je ga de­li uli­ca. Uda­ljen  je 200 m od za­bav­nog par­ka Cart­ha­ge Land, 500 m od pr­vog tu­ri­stič­kog kli­za­li­sta, 500m od ma­ri­ne, 700m od ka­zi­na i 8 km od gra­da Ham­ma­met-a. Dva golf te­re­na su uda­lje­na sve­ga 6 km od ho­te­la. Od aero­dro­ma u Tu­ni­su Yasmi­ne Ham­ma­met je uda­ljen oko 80

km dok je od Mo­na­sti­ra uda­ljen 90 km.

HO­TEL­SKA PO­NU­DA: Ho­tel sa­dr­ži sa­lon le­po­te, spa cen­tar, tur­sko ku­pa­ti­lo, sa­u­nu, te­re­ta­nu, po­slov­ni cen­tar, su­ve­nir­ni­ce, di­sko­te­ku, am­bu­lan­tu, me­njač­ni­cu.

SO­BE : Ho­tel ras­po­la­že sa 356 so­ba i 43 apart­ma­na. So­be su kli­ma­ti­zo­va­ne i ima­ju bal­kon ili te­ra­su, ku­pa­ti­lo, te­le­fon, fen za ko­su, SAT tv, mi­ni fri­ži­der i sef. Od osta­lih sa­dr­ža­ja go­sti­ma su na ras­po­la­ga­nju: 3 re­sto­ra­na, 3 ba­ra i ma­var­ski caf­fe.

 

Sastavni deo ovog programa su Opsti uslovi organizatora putovanja, turisticke agencije Sunline.
Informacije i izdaje se sajt, u prostorijama turisticke agencije /
/
Tel /1: +381 6624079
Tel 2: +381 642253320 Mob.: /
/
funtours@sezampro.rs

www.funtours.co.rsU ponudi turisticke agencije Funtours za letovanje u Tunisu : |  Suousse leto HAMMAMET Letovanje  Aranzmani

 

U nasoj ponudu za leto 2018 pogledajte : Grcka ostrva , Grcka kopno (apartmani u Grckoj) , Hoteli na Kasandri, Hoteli na Sitoniji

 

Funtours D.O.O koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.